Zneužívají majáky?

Oranžový maják

Každý, kdo se chystá do autoškoly, musí k lékaři, který ho mimo jiné prověří, zda rozezná červenou, oranžovou a zelenou. Tedy barvy na semaforu. Červená znamená stůj, zelená volno a oranžová upozorňuje na změnu nebo na nebezpečí. I proto se používá jako výstražné světlo - od dopravního značení po výstražné majáky na autech.

Co pro ostatní znamená auto s rozsvíceným oranžovým majákem?

"Nevím, vůbec."
"Například když se pracuje na silnici (čištění silnic) nebo ho můžeme vidět na autech asistenční služby."

Samozřejmě to nejsou všechna vozidla, která musí být označena oranžovým majákem.

"Jsou to stavební stroje (nakladač, rypadlo), speciální letištní nebo zemědělská vozidla, nebo také vozidla, která by mohla ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu nadměrnou dopravou. V podstatě to jsou všechna vozidla, která by svoji jízdou nebo pracovní činností mohla ohrožovat bezpečnost provozu na pozemních komunikacích," vyjmenovává Karel Hanzelka z Ministerstva dopravy.

Jedná se také často o odtahová vozidla, už zmíněné asistenční služby, silničáře, zkrátka auta těch, kteří se zpravidla starají o ostatní. Typickým příkladem jsou popeláři, které mnohdy proklínáme. Jenže, oni musí pracovat a při tom se leckdy přestupku nevyhnou - třeba právě v případě popelářů poměrně časté jízdě jednosměrnou komunikací v protisměru.

"Řeknu vám to asi takhle. Berte to jako lidský faktor, když neprojedete, tak někudy s tak velkým autem vyjet musíte."

O přestupek se ale jedná jen na první pohled, existují totiž výjimky.

"Namátkou mohou zastavit v křižovatce, nemusí se řídit některými ustanoveními o jízdě v jízdních pruzích, mohou jezdit po tramvajovém pásu, mohou zastavit na přechodu pro chodce, atd."

Podmínkou ovšem je spáchání přestupku při výkonu práce. Naopak, neznamená to, že by oranžový maják dával nějaké právo přednostní jízdy.

"V žádném případě si řidič takového vozidla nesmí vynucovat přednost v jízdě z titulu, že někam spěchá. Zákon říká, že řidiči ostatních vozidel musí vozidlu s oranžovým majákem umožnit pracovní činnost, a tak i jízdu - například svoz komunálního odpadu."

Oranžový maják tedy upozorňuje ostatní řidiče na nestandardní situaci a zároveň je varuje, že před nimi bude nečekaná překážka. Jednu skupinu jsme záměrně opominuli, vozidla bezpečnostních agentur. Proč? Vždyť se starají o ochranu osob a majetku, a tak je nasnadě, že občas potřebují porušit pravidla, aby minimalizovali případné riziko.

"Lze na ně pohlížet také na vozidla, která by svoji činností mohla ohrožovat bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích. Například bezpečnostní služba, která vybírá peníze z bankomatů a často zastavuje na místech, kde se parkovat nesmí. Z tohoto titulu také mohou používat majáky," konstatuje Karel Hanzelka z Ministerstva dopravy.

Před lety se vedla diskuse, zda by taková vozidla neměla mít modré majáky, ale celkem rozumně zůstaly vyhrazeny pouze vybrané skupině zajišťující bezpečnost a zdraví. Jak už ale bylo řečeno, některá pravidla při výkonu práce řidič vozidla s oranžovým majákem porušit smí.

"Oranžový maják vám neumožňuje nic. Pouze označuje překážku silničního provozu, proto ho také nepoužívají všechny bezpečnostní služby. Je to na jejich uvážení. Oranžový maják vás totiž nezmocňuje k tomu, abyste beztrestně parkoval na chodníku."

Mgr. Radek Zapletal z Unie soukromých bezpečnostních služeb použil to správné slovo: beztrestně. Agentury, kterých je mimochodem u nás činných víc než tisíc, jsou soukromým subjektem a nemají žádné výhody.

"Pracovníci bezpečnostních služeb pracují jako každý jiný občan, takže smí činit vše, co jim zákon nezakazuje. Naopak pracovníci státních institucí mohou konat pouze to, co jim zákon povoluje. Šíře prostředků je v podstatě dost velká. Otázkou je aplikace práva - aby případné řešení této situace bylo později uznáno. V současné době není situace ideální, ale stále se zlepšuje. Jde o to, zda bude zákrok nebo situace uznána orgány činnými v trestním řízení nebo následně soudem, že spadá pod paragraf 13 nebo 14 trestního zákona - nutná obrana nebo krajní nouze."

Stav krajní nouze známe i v dopravě, například když se dopustíme jakéhokoli přestupku při záchraně a ochraně lidského života a zdraví. Pak můžeme i my, a tedy kdokoli spáchat prakticky cokoli, ale musíme mít opravdu oprávněný důvod. Naopak jenom proto, že agentura převáží desítky miliónů neznamená, že by bezdůvodně mohla její auta pod majákem jezdit na červenou nebo překračovat rychlost.

"Osobně mohu říct, že blikat majákem v případě, že například převážím velkou hotovost, je dost nápadný způsob. Z taktického hlediska v tom nespatřuji žádnou výhodu a když jsem byl osobně u převozu peněz, byl jsem proti používání majáku."

Přesto se v poslední době objevuje jeden nešvar, na který upozorňuje Karel Hanzelka. Oranžový maják totiž nesmí být doplněn výstražným zvukovým signálem.

"V žádném případě nesmí být vozidla bezpečnostních agentur vybavena výstražným zvukovým znamením a vynucovat si s ním přednostní jízdu."

Ale to je zase věcí policie, stejně jako jakékoliv neoprávněné použití oranžového výstražného světla kýmkoliv, za které můžeme dostat pokutu na místě do 2 000 korun a 1 trestný bod.