Při montáži denních světel se řiďte pravidly

Denní svítilny s technologií LED
Denní svítilny s technologií LED

Za nerozsvícená světla nám hrozí pokuta do dvou tisíc korun. I proto si řada lidí na svá auta dodatečně montuje světla pro denní svícení. Jak ale můžeme dnes a denně vidět okolo sebe, taková auta často na první pohled prostě nesvítí a až zblízka spatříme jakési "bludičky". Přitom i pro montáž světel pro denní svícení platí jasná pravidla.

Na auto obecně nesmíme pevně namontovat nic, co neprošlo schválením. V případě světel to platí dvojnásob. „Vlastní svítilna musí být homologovaná jako denní svítilna. Pozná se to i z označení svítilny – je na ní buď RL nebo DRL a má příslušnou homologační evropskou značku, takže E,“ konstatuje první podmínku pro montáž světel Josef Pokorný z Ministerstva dopravy.

Čtěte také

Druhou podmínkou je správná montáž, protože světla mají jasně vymezené místo. „Z hlediska montáže si lze zapamatovat pravidlo, že světla svými vnitřními plochami nesmí být blíže, než 600 milimetrů od sebe, takže 60 centimetrů, druhá podmínka je, že nesmí být níže, než 250 milimetrů od roviny vozovky,“ vysvětluje Josef Pokorný.

Když si tedy někdo dodatečná denní světla namontuje na samou hranu tabulky registrační značky, je jasné, že světla jsou blíž, než je dovolena. Značka má totiž na šířku 51 centimetr. Auto pak smí svítit pouze světly pro denní svícení.

„Světla se musí samočinně rozsvítit po nastartování motoru a po jejich rozsvícení se musí zhasnout potkávací, případně dálková světla a smí k tomu svítit pouze zadní obrysové svítilny,“ říká Josef Pokorný.

Zezadu nejste vidět

Ale nemusí. To si řada lidí neuvědomuje, že se světly pro denní svícení od výrobce aut nesvítí dozadu a zapomínají s přicházející tmou zapnout potkávací světla. Problém je často v tom, že auta s dodatečně namontovanými světly prostě nejsou vidět. Nesvítí totiž dostatečně. Evropský předpis přitom stanoví jejich minimální svítivost.

Čtěte také

„Je otázka, jestli jsou světla skutečně zapojena správně, protože mnohdy jsou homologována i duálně – jako obrysová světla i jako světla denní, takže jestli jsou zapojená správně a nesvítí pouze jako obrysová. Svítivost je měřená a měla by být v pořádku,“ upozorňuje Josef Pokorný.

To znamená, že si za nedostatečné svícení můžeme často sami. A pozor! Policie nás může s takovým autem okamžitě poslat na technickou prohlídku, i když jen za předpokladu, že je STK nejdál 8 kilometrů. Tam ale neprojdeme, dokud světla neopravíme.