Nejlepší Zpravodajové vysílali

Jste aktivními dopravními Zpravodaji Zelené vlny? Je-li vaše odpověď ano, pak jste měli šanci stát se nejaktivnějšími spolupracovníky za loňský rok, které už tradičně zveme do Českého rozhlasu. Letos toto ocenění dostali Libor Šedivý, Jaroslav Pomezný a Michal Potocký.

Všichni tři pánové po celý rok aktivně přispívali informacemi na bezplatné telefonní číslo 800 12 20 12, aby pomohli nejen sobě, ale hlavně ostatním řidičům. Jedno úterní odpoledne jsme je za to přivítali v rozhlasové budově v Praze na Vinohradech.

Příjemné setkání jsme začali prohlídkou vysílacího studia Zelené vlny, kde měl zrovna službu redaktor Bohuslav Beneš. Mezi relacemi dopravního vysílání zodpověděl pár otázek našich sympatických hostů a pak předvedl, jak se vysílání připraví a živě odvysílá.

Dále jsme se odebrali na vysílací stanoviště Radiožurnálu, kde nejaktivnější Zpravodaj Libor Šedivý zasedl do studia naproti moderátorovi Odpoledního Radiožurnálu Jiřímu Chlumovi a přímo na živo do vysílání zodpověděl pár otázek. Ostatní pánové to sledovali velkým oknem z režie, kde si z blízka prohlédli moderní technické zázemí.

Na konec to nejlepší

Poslední a nejočekávanější stanoviště bylo až v horním patře budovy Českého rozhlasu. Zpravodaje zde vřele přivítal generální ředitel Peter Duhan. Nejen, že se tu prodiskutovalo mnoho důležitých i nezávažných témat, ale také se rozdávaly dárky. Každý ze Zpravodajů dostal zajímavé dřevěné retro rádio a dvě tašky plné dárků, které obsahovaly knihy, CD s hudbou, sadu hrnečku, čaje a medu a mnoho dalších věcí.

Celé setkání bylo zakončeno rozhovorem s každým ze Zpravodajů, který jste mohli slyšet v našem Klubu Zpravodajů, který se vysílá každý čtvrtek v rámci Motožurnálu. A kdy se zase setkáme s dalšími Zpravodaji v rozhlase? Opět za rok, kdy si pozveme tři nejaktivnější spolupracovníky za rok 2012. Už teď se celý tým Zelené vlny těší.

Nejste ještě Zpravodajem?

Pokud chcete pomáhat sobě i ostatním na silnicích, pak neváhejte a zaregistrujte se jako náš dobrovolný dopravní Zpravodaj. Pro aktivní Zpravodaje máme spoustu výhod a každý měsíc oceňujeme tři z těch, kteří nám v daném měsíci nejvíce pomohli.