Já ne, to osoba mě blízká!

00632142.jpeg

Je příjemné, když můžeme o někom říct, že je osoba nám blízká, protože je jasné, že je to někdo, s kým je nám dobře a s kým rádi trávíme svůj čas. Ovšem, když někdo o osobě blízké začne mluvit na správním úřadě při šetření dopravního přestupku, pak je zřejmé, že další řidič, který porušil pravidla, zůstane nepotrestán. A to by se mělo změnit, alespoň by si to přáli respondenti naší motoristické ankety - pro bylo 79 procent. Naopak zbývajících 21 procent hlasujících si myslí, že osoba blízká by v zákoně měla zůstat.

Institut osoby blízké umožňuje řidiči naprosto legálním způsobem vyhnout se postihu za dopravní přestupek, protože jak potvrzuje dopravní právník Jan Kněžínek.

"V přestupkovém řízení musí být vždy bezpečně zjištěna osoba, která vozidlo řídila, protože právě té budou započteny body. Body se totiž připisují řidiči ne majiteli vozidla." A právě této zákonné úpravy mnozí majitelé aut využívají při řešení přestupků na správních úřadech. Podle Josefa Mihalíka z odboru dopravněsprávních agend pražského magistrátu je výmluva na osobu blízkou velmi častá.

"To je velký problém, protože jestli nechcete říct osobu blízkou, nemusíte. To vám nikdo nařídit nemůže. Ale když zaznamenáme přestupek překročení povolené rychlosti radarem, musíme předvolat majitele vozu a dokázat mu ho. Když dojde k přestupku v tunelech jako Zlíchovský, Mrázovka nebo Strahovský, máme většinou jednoznačnou fotku řidiče."

Bohužel, občas není příliš jasné, kdo na ní je a potom se opět dá uplatnit institut osoby blízké, na který se podle odhadů vymlouvá až 79 procent řidičů, kteří jsou předvoláni kvůli překročení rychlosti a průjezdům na červenou. Šéf dopravních policistů Martin Červíček je přesvědčen, že zrušení osoby blízké by znamenalo zklidnění českých řidičů na silnicích.

"Určitě, my o to v rámci legislativních změn prioritně usilujeme. Jsme přesvědčeni o tom, že odstraněním části ustanovení, která odkazuje na zvláštní zákon, by došlo k daleko větší efektivnosti práva. Jinak řečeno, jestliže chceme, abychom byli efektivní v rámci represe, trest musí přijít rychle, v čas a adresně vůči řidiči, který se přestupku dopouští."

A jak je zřejmé, pak i naši posluchači si myslí, že by řidiči, kteří poruší zákon neměli mít možnost se vymlouvat. I když o zrušení osoby blízké už diskutuje expertní komise ministerstva dopravy, nebude to podle doktora Kněžínka jednoduché.

"Je to jedna z věcí, která by měla být řešena nikoliv zrušením tohoto ústavou daného práva, ale nalezením nějakého kompromisu, aby toto ustanovení nebylo zneužíváno."