Dakar 2015: Mítink k poctě obětí útoku v Paříži

Všcichni napjatě poslouchali

Ředitel Rallye Dakar Etienne Lavigne svolal v bivaku v Antofagastě mítink k poctě obětí útoku v Paříži. V emotivním projevu mimo jiné řekl:

„Ve středu byla v Paříži při barbarském útoku umlčena svoboda. Svoboda myšlení, svoboda vyjadřování, svoboda žít podle našich hodnot. Zastupujete tady padesát čtyři národů. Vaše účast reprezentuje princip, že rozdílné kultury, náboženství i zvyky mohou fungovat společně, v souladu a ve spolupráci. Tato myšlenka je základním principem této rallye, na kterém vznikla. V této chvíli bolesti vám chceme navrhnout, abyste místo minuty ticha vyjádřili svoji solidaritu a lásku ke svobodě minutovým aplausem.“
Následoval hlasitý potlesk zástupců všech národů na letošním ročníku Rallye Dakar.